Om oss

Vi skapar värde genom entreprenörskap i hela företaget

Företag som vill vara framgångsrika behöver ständigt utvecklas. Behöver utmana sig att bli lite bättre varje dag. Ständiga förbättringar bygger på engagemang och initiativtagande från medarbetare som vill ge sitt bästa bidrag till att utveckla företaget. Entreprenörskap i hela företaget helt enkelt! Vi vill genom aktivt och långsiktigt ägarskap stötta företag i sin fortsatta utveckling. Därför har vi skapat Hyttbäcken – ett investeringsbolag med plats för entreprenörer.

Års industriell erfarenhet

Antal bolag

Omsättning MSEK

Antal anställda

Vi står för

Medarbetarskap

Ett företags långsiktiga framgång sitter i medarbetarna. Vi jobbar för att skapa en miljö där medarbetare vill och får möjlighet att utöva sitt entreprenörskap och ge sitt bästa bidrag till att utveckla företaget. Vi kallar det medarbetarskap.

Ansvarstagande

Hyttbäcken vill att företagen ska drivas och utvecklas lokalt. Beslut fattas bäst så nära den operativa verksamheten som möjligt. Genom tydliga mål, fokus och stöttning uppnår vi gemensamt uppsatta mål.

Samarbete

Som ägare driver vi inte synergifrågor mellan bolagen. Varje bolag ska få utvecklas på egen hand och på egna meriter. Däremot tror vi på samarbeten och att utbyta erfarenheter. Mellan bolagen skapar vi kontakter, delar erfarenheter och hittar möjligheter till affärsutveckling.

Långsiktighet

Vi är långsiktiga. Riktigt långsiktiga. Vi fattar beslut som vi tror är bäst för företaget på lång sikt. Vi värnar om starka och långsiktiga relationer gentemot anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter som bygger på tillit och respekt. Hållbart företagande i alla dimensioner.

Vill du bli en del av Hyttbäcken?

Kontakta oss

Bakgrund

Namnet Hyttbäcken anknyter till vår bakgrund från Seco Tools

Grundarna arbetade tillsammans på Seco Tools i industriområdet Hyttbäcken i Fagersta. Namnet knyter också an till industriell utveckling och det entreprenörskap som byggt svensk industri. Många framgångsrika svenska företag har sitt ursprung som en hytta eller bruk vid ett vattendrag, vid en hyttbäck.

Investeringsfilosofi

Vi vill driva bolag med långsiktigt och industriellt tänk

Att sälja sitt bolag är en känslig process, det förstår vi på Hyttbäcken. Det handlar om livsverk och ofta om företag som gått i arv i generationer. Som ägare och arvtagare står vi för ett långsiktigt och industriellt tänk. Vi fokuserar på hållbarhet i alla dimensioner; med leverantörer, kunder och medarbetare såväl som samhället i stort. Med en stor samlad erfarenhet från ledande roller inom industrin kan ni vara säkra på att bolaget hamnar i goda händer. Vi är öppna för förvärv av hela företag men föredrar delägarskap tillsammans med duktiga entreprenörer som vill fortsätta utveckla sitt företag tillsammans med oss. Vi har en förkärlek för tillverkande bolag eller angränsande produkter och tjänster. Storleksmässigt har vi fokus på företag med en omsättning mellan 20-100 MSEK.